Những hành vi bị nghiêm cấm trong thi hành án hình sự

Câu hỏi  Pháp luật quy định những hành vi nào bị cấm trong thi hành án hình sự?

Thẩm quyền tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù

Câu hỏi Về thẩm quyền tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù hiện nay Bộ luật tố tụng hình sự và Luật thi hành án hình sự quy định khác nhau....

Chế độ lao động, điều kiện được hưởng đặc xá của phạm nhân đang thi hành án phạt tù có thời hạn

Câu hỏi Chồng tôi vi phạm giao thông làm một người chết còn chồng tôi bị thương khi đó cũng không biết sống chết thế nào. Chồng tôi bị tuy...

Hình thức và trình tự thi hành án tử hình

Câu hỏi Xin hỏi pháp luật quy định như thế nào về hình thức và trình tự thi hành án tử hình?

Trích xuất phạm nhân

Câu hỏi Thực hiện trích xuất phạm nhân được quy định như thế nào?

Thủ tục giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, miễn chấp hành án phạt tù

Câu hỏi Pháp luật quy định như thế nào về thủ tục giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, miễn chấp hành án phạt tù?

Thi hành quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù

Câu hỏi Pháp luật quy định về thi hành quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù như thế nào?