Thẩm quyền tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù

Câu hỏi Về thẩm quyền tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù hiện nay Bộ luật tố tụng hình sự và Luật thi hành án hình sự quy định khác nhau....

Chế độ lao động, điều kiện được hưởng đặc xá của phạm nhân đang thi hành án phạt tù có thời hạn

Câu hỏi Chồng tôi vi phạm giao thông làm một người chết còn chồng tôi bị thương khi đó cũng không biết sống chết thế nào. Chồng tôi bị tuy...

Hình thức và trình tự thi hành án tử hình

Câu hỏi Xin hỏi pháp luật quy định như thế nào về hình thức và trình tự thi hành án tử hình?

Trích xuất phạm nhân

Câu hỏi Thực hiện trích xuất phạm nhân được quy định như thế nào?

Thủ tục giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, miễn chấp hành án phạt tù

Câu hỏi Pháp luật quy định như thế nào về thủ tục giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, miễn chấp hành án phạt tù?

Thi hành quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù

Câu hỏi Pháp luật quy định về thi hành quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù như thế nào?

Nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của trại giam

Câu hỏi Nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của trại giam được quy định như thế nào?

Quy định của pháp luật về thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc

Câu hỏi Quy định của pháp luật về thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc như thế nào?

Chồng đánh vợ cũ gây thương tích

Câu hỏi Mẹ tôi đi bước nữa. Được 02 năm thì người vợ cũ của dượng kiện ông vì tội đánh người gây thương tích, lúc này gia đình tôi mới b...

Luật thi hành án hình sự số 53/2010/QH12 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2010

Luật thi hành án hình sự số 53/2010/QH12 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2010 Tải văn bản tại đây

Một số vấn đề về “tổng hợp hình phạt tù với án treo”

Án treo là một chế định pháp lý mà không phải quốc gia nào cũng có. Khi sửa đổi, bổ sung Bộ luật hình sự năm 1985 để ban hành Bộ luật hình s...

Những vướng mắc khi áp dụng án treo

Án treo là một biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện. "Áp dụng đúng đắn các quy định về án treo sẽ có tác dụng tốt là khô...

Những vướng mắc và một số kiến nghị nâng cao chất lượng công tác thi hành án hình sự.

Thi hành án hình sự là một hoạt động mang tính quyền lực Nhà nước nhằm đưa các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của  Toà  án ra...

Bộ luật tố tụng hình sự số 19/2003/QH11 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003

Bộ luật tố tụng hình sự số 19/2003/QH11 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003 Tải văn bản tại đây

Vấn đề hoãn thi hành án phạt tù đang cần có các văn bản hướng dẫn cụ thể

Thực tế trong thời gian gần đây việc hoãn chấp hành hình phạt tù theo điểm a, điểm c khoản 1 Điều 61 Bộ luật hình sự đang được nhiều người ...

Lệnh số 11/2010/L-CTN ngày 29/06/2010 của Chủ tịch nước về việc công bố luật

 Lệnh số 11/2010/L-CTN ngày 29/06/2010 của Chủ tịch nước về việc công bố luật Tải văn bản tại đây

Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 15/5/2013 của Bộ Công an- Bộ Quốc phòng – Tòa án nhân dân tối cao – Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành các quy định về giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân

 Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 15/5/2013 của Bộ Công an- Bộ Quốc phòng – Tòa án nhân dân tối cao – Viện Ki...

Thông tư liên tịch số 17/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tư pháp – Bộ Công an – Bộ Quốc phòng – Bộ Tài chính – Viện kiểm sát nhân dân tối cao – Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn về việc đặt tiền để bảo đảm theo quy định tại Điều 93 của Bộ luật tố tụng hình sự

Thông tư liên tịch số 17/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tư pháp – Bộ Công an – Bộ Quốc phòng – Bộ Tài chín...

Kết quả công tác thi hành án hình sự 2013

1. Kết quả công tác thi hành án hình sự năm 2013 Về  thi hành án phạt tù Đến 31-7-2013, số lượng người bị kết án hình phạt tù do Bộ Côn...

Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BCA ngày 15/8/2013 của Bộ Công an hợp nhất Nghị định quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc

Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BCA ngày 15/8/2013 của Bộ Công an hợp nhất Nghị định quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc ...

Quyết định số 810/2006/QĐ-BCA-C11 ngày 04/7/2006 của Bộ Công an ban hành quy trình bảo vệ phiên tòa, áp giải bị cáo, dẫn giải người làm chứng ra tòa và quy trình thi hành án tử hình

Quyết định số 810/2006/QĐ-BCA-C11 ngày 04/7/2006 của Bộ Công an ban hành quy trình bảo vệ phiên tòa, áp giải bị cáo, dẫn giải người làm chứ...

Nghị định số 09/2012/NĐ-CP ngày 17/02/2012 của Chính phủ quy định về tổ chức quản lý và các chế độ đối với người lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh theo quy định của Luật Thi hành án hình sự

Nghị định số 09/2012/NĐ-CP ngày 17/02/2012 của Chính phủ quy định về tổ chức quản lý và các chế độ đối với người lưu trú trong thời gian c...

Nghị định số 82/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc

 Nghị định số 82/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc Tải văn bản tại đâ...

Thông tư liên tịch số 07/2011/TTLT-BCA-BQP-BNG ngày 16/11/2011 của Bộ Công an – Bộ Quốc phòng – Bộ Ngoại giao hướng dẫn thi hành án phạt trục xuất

 Thông tư liên tịch số 07/2011/TTLT-BCA-BQP-BNG ngày 16/11/2011 của Bộ Công an – Bộ Quốc phòng – Bộ Ngoại giao hướng dẫn thi hành án phạt t...

Nghị định số 81/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ quy định chế độ ăn, mặc, chăm sóc và quản lý học sinh trường giáo dưỡng

Nghị định số 81/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ quy định chế độ ăn, mặc, chăm sóc và quản lý học sinh trường giáo dưỡng Tải văn b...

Công văn số 245/TANDTC-TK ngày 16/8/2011 của Tòa án nhân dân tối cao về việc thi hành án tử hình

 Công văn số 245/TANDTC-TK ngày 16/8/2011 của Tòa án nhân dân tối cao về việc thi hành án tử hình Tải văn bản tại đây

Quyết định số 15/QĐ-TTg ngày 05/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự

Quyết định số 15/QĐ-TTg ngày 05/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự Tải văn b...