Chồng đánh vợ cũ gây thương tích

Câu hỏi

Mẹ tôi đi bước nữa. Được 02 năm thì người vợ cũ của dượng kiện ông vì tội đánh người gây thương tích, lúc này gia đình tôi mới biết chuyện. Trước đây 2 vợ chồng họ chung sống không thuận hòa và thường xảy ra mâu thuẫn. Dượng tôi đã đánh vợ bị thương, sau đó 2 người ly hôn. Tòa xử dượng tôi 03 năm tù giam. Hiện nay có người nói rằng nếu gia đình tôi nộp tiền thì thời gian giam giữ sẽ giảm được 03 tháng. Xin hỏi điều này có được quy định trong pháp luật không? Nếu có thì sau khi nộp tiền dượng tôi có được giảm án hay không? Tôi còn nghe nói rằng nộp tiền thì trong tù sẽ đỡ phải lao động khổ cực hơn? Điều này có đúng không?

Trả lời
Theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 1999, thì không có quy định nào quy định căn cứ để giảm mức hình phạt tù hoặc để đỡ phải lao động là việc người phải thi hành hình phạt tù hoặc thân nhân của họ nộp một khoản tiền. Bạn có thể tham khảo các quy định về căn cứ để giảm mức hình phạt mà chúng tội viện dẫn Điều 58 và 59 Bộ luật Hình sự 1999 dưới đây để tham khảo:

"Điều 58. Giảm mức hình phạt đã tuyên

1. Người bị kết án cải tạo không giam giữ, nếu đã chấp hành hình phạt được một thời gian nhất định và có nhiều tiến bộ, thì theo đề nghị của cơ quan, tổ chức hoặc chính quyền địa phương được giao trách nhiệm trực tiếp giám sát, giáo dục, Tòa án có thể quyết định giảm thời hạn chấp hành hình phạt.

Người bị kết án phạt tù, nếu đã chấp hành hình phạt được một thời gian nhất định và có nhiều tiến bộ, thì theo đề nghị của cơ quan thi hành án phạt tù, Toà án có thể quyết định giảm thời hạn chấp hành hình phạt.

Thời gian đã chấp hành hình phạt để được xét giảm lần đầu là một phần ba thời hạn đối với hình phạt cải tạo không giam giữ, hình phạt tù từ ba mươi năm trở xuống, mười hai năm đối với tù chung thân.

2. Người bị kết án phạt tiền đã tích cực chấp hành được một phần hình phạt nhưng bị lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn kéo dài do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn hoặc ốm đau gây ra mà không thể tiếp tục chấp hành được phần hình phạt còn lại hoặc lập công lớn, thì theo đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát, Toà án có thể quyết định miễn việc chấp hành phần tiền phạt còn lại.

3. Một người có thể được giảm nhiều lần, nhưng phải bảo đảm chấp hành được một phần hai mức hình phạt đã tuyên. Người bị kết án tù chung thân, lần đầu được giảm xuống ba mươi năm tù và dù được giảm nhiều lần cũng phải bảo đảm thời hạn thực tế chấp hành hình phạt là hai mươi năm.

4. Đối với người đã được giảm một phần hình phạt mà lại phạm tội mới nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì Toà án chỉ xét giảm lần đầu sau khi người đó đã chấp hành được hai phần ba mức hình phạt chung hoặc hai mươi năm nếu là tù chung thân.

Điều 59. Giảm thời hạn chấp hành hình phạt trong trường hợp đặc biệt

Người bị kết án có lý do đáng được khoan hồng thêm như đã lập công, đã quá già yếu hoặc mắc bệnh hiểm nghèo, thì Toà án có thể xét giảm vào thời gian sớm hơn hoặc với mức cao hơn so với thời gian và mức quy định tại Điều 58 của Bộ luật này."