Quyết định số 810/2006/QĐ-BCA-C11 ngày 04/7/2006 của Bộ Công an ban hành quy trình bảo vệ phiên tòa, áp giải bị cáo, dẫn giải người làm chứng ra tòa và quy trình thi hành án tử hình

Quyết định số 810/2006/QĐ-BCA-C11 ngày 04/7/2006 của Bộ Công an ban hành quy trình bảo vệ phiên tòa, áp giải bị cáo, dẫn giải người làm chứng ra tòa và quy trình thi hành án tử hình