Thông tư liên tịch số 07/2011/TTLT-BCA-BQP-BNG ngày 16/11/2011 của Bộ Công an – Bộ Quốc phòng – Bộ Ngoại giao hướng dẫn thi hành án phạt trục xuất

 Thông tư liên tịch số 07/2011/TTLT-BCA-BQP-BNG ngày 16/11/2011 của Bộ Công an – Bộ Quốc phòng – Bộ Ngoại giao hướng dẫn thi hành án phạt trục xuất